Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kompleks təhlil və firmanın maliyyə vəziyyətinin reytinqinin qiymətləndirilməsi

1. Təhlinin əhəmiyyəti və vəzifələri, informasiya mənbələri.
2. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlilinin metodu və onun xarakterik əlamətləri.
3. Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlilində sistemli yanaşma.
4. Təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təhlinin metodikası.
5. Kompleks təhlil və müəssisənin maliyyə vəziyyətinin reytinqinin qiymətləndirilməsi.

Kompleks təhlil və firmanın maliyyə vəziyyətinin reytinqinin qiymətləndirilməsi Word faylı
Səhifələr: 26 səhifə
Ölçüsü: 64 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 223
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 18.06.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018
Kompleks təhlil və firmanın maliyyə vəziyyətinin reytinqinin qiymətləndirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 140 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 223
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 18.06.2021
Əlavə edilib: 23.05.2018