Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili

1. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin vəzifələri və informasiya mənbələri
2. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin göstəricilər sistemi və onların hesablanması metodikası
3. Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili metodikası
4. Müəssisənin maliyyə vəziyyətinin kompleks təhlili və reytinqinin qiymətləndirilməsi
5. Müəssisənin müflisləşməsi ehtimalının analitik qiymətləndirilməsi

Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili Word faylı
Səhifələr: 26 səhifə
Ölçüsü: 43 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 165
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2020
Əlavə edilib: 30.05.2018
Müəssisənin ödəmə qabiliyyətinin təhlili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 199 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 165
Son yüklənmə tarixi: 29.11.2020
Əlavə edilib: 30.05.2018