Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mənfəət və zərərin uçotunun müasir vəziyyəti və onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması.

1.Mənfəət və zərərlərin iqtisadi təbiəti və mahiyyəti;2.Mənfəət və zərərlərin formalaşması, uçotu və onun Beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətləri;3.Mənfəətin bölüşdürülməsinin (istifadəsinin) müasir konsepsiyası, onun uçotu və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri;4.Mənfəət və zərərlərin yeni hesabat formasının xarakteristikası və təkmilləşdirilməsi yolları.

Mənfəət və zərərin uçotunun müasir vəziyyəti və onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması. Word faylı
Səhifələr: 35 səhifə
Ölçüsü: 77 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 201
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 17.06.2021
Əlavə edilib: 01.06.2018
Mənfəət və zərərin uçotunun müasir vəziyyəti və onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 201
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 17.06.2021
Əlavə edilib: 01.06.2018