Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Tikinti təşkilatlarında iş vaxtı fondundan istifadənin təhlili

1. Tikinti təşkilatlarinda iş vaxtı balansının təhlili
2.İş vaxtı fondundan istifadə edilməsinə təsir edən amillərin təhlili
3. Tikinti təşkilatının işçi qüvvəsi ilə təmin olunması və iş vaxtının uçotu

Tikinti təşkilatlarında iş vaxtı fondundan istifadənin təhlili Word faylı
Səhifələr: 34 səhifə
Ölçüsü: 70 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 280
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 18.06.2021
Əlavə edilib: 04.06.2018
Tikinti təşkilatlarında iş vaxtı fondundan istifadənin təhlili PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 154 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 280
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 18.06.2021
Əlavə edilib: 04.06.2018