Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNDƏ XÜSUSİ KAPİTALIN UÇOTUNUN TƏŞKİLİ METODİKASI

1. SƏNAYE MÜƏSSİSƏLƏRİNİN MALİYYƏ RESURSLARININ İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİNDƏ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN XÜSUSİ KAPİTALININ İQTİSADİ MAHİYYƏTİ 2. MÜƏSSİSƏLƏRİN İDARƏEDİLMƏSİ SİSTEMİNDƏ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN XÜSUSİ KAPİTALININ FORMALAŞMASININ UÇOTU 3. MÜƏSSİSƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN MALİYYƏ TƏMİNATI MƏNBƏYİ KİMİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN XÜSUSİ KAPİTALININ UÇOTU 4. XÜSUSİ KAPİTALIN UÇOTUNUN YENİ STANDARTLAR ƏSASINDA TƏŞKİLİ METODİKASI

SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNDƏ XÜSUSİ KAPİTALIN UÇOTUNUN TƏŞKİLİ METODİKASI Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 71 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 176
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 21.10.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018
SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİNDƏ XÜSUSİ KAPİTALIN UÇOTUNUN TƏŞKİLİ METODİKASI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 321 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 176
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 21.10.2020
Əlavə edilib: 08.06.2018