Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qiymətləndirmə prosesinin uşaq şəxsiyətinin təsiri

1. Kateqoriya anlayışı nə deməkdir.
2. Milli pedaqogikanın hansı kateqoriyaları hansılardır?
3. Pedaqoji prosesin konkret kateqoriyalara bölünməsi hansı zərurətdən yaranmışdır,
4. Pedaqoji proses anlayışına Milli pedaqogika hansı yeniliklər gətirmişdir?
5. Psixoloji inkişaf kateqoriyası.
6. Tərbiyə kateqoriyası.
7. Təlim kateqoriyası.
8. Təhsil kateqoriyası.

Qiymətləndirmə prosesinin uşaq şəxsiyətinin təsiri Word faylı
Səhifələr: 8 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 129
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.11.2019
Əlavə edilib: 31.07.2018
Qiymətləndirmə prosesinin uşaq şəxsiyətinin təsiri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 181 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 129
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 20.11.2019
Əlavə edilib: 31.07.2018