Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri

KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRİN PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Uşağın məktəb həyatında baş verən psixoloji dəyişikliklər
Kiçik məktəblilərin təlim fəalliyyəti
Kiçik məktəblilərdə şəxsiyyət və fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri
Kiçik məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı

DİQQƏT
Diqqəyin mahiyyəti
Diqqətin növləri
Diqqətin xüsusiyyətləri

KİÇİK MƏKTƏBLİLƏRDƏ DİQQƏTİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri
Kiçik məktəblilərdə diqqət defisiti və hiperaktivlik pozuntusu

Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 80 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 736
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018
Kiçik məktəblilərdə diqqətin xüsusiyyətləri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 94 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 736
Bu ay yüklənmə sayı: 16
Son yüklənmə tarixi: 21.05.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018