Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMA

ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMANIN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Psixologiyada şəxsiyyət anlayışı haqqında ümumi biliklər
Şəxsiyyətin öyrənilməsinə Z.Freydin yanaşması
Şəxsiyyətə yanaşmada Neofreydist istiqamət

ŞƏXSİYYƏTİN PSİXOANALİTİK İSTİQAMƏTDƏ TƏDQİQİ
Tədqiqatın təşkili və keçirilməsi
Tədqiqatın nəticələri

ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMA Word faylı
Səhifələr: 27 səhifə
Ölçüsü: 75 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1125
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 20.05.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018
ŞƏXSİYYƏTƏ PSİXOANALİTİK YANAŞMA PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 90 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1125
Bu ay yüklənmə sayı: 11
Son yüklənmə tarixi: 20.05.2022
Əlavə edilib: 25.07.2018