Menu

Daxil olun Qeydiyyat

II tərtib xətti diferensial tənliklər üçün bəzi sərhəd məsələlərinin qoyulusu və həlli üsulları

II tərtib xətti diferensial tənliklərə fizikanın, mexanikanın və digər sahələrin bir sıra məsələlərinin həllində tez-tez rast gəlinir.Ona görə də belə tənliklər xüsusi əhəmiyyətə malikdir

II tərtib xətti diferensial tənliklər üçün bəzi sərhəd məsələlərinin qoyulusu və həlli üsulları Word faylı
Səhifələr: 8 səhifə
Ölçüsü: 149 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.12.2019
Əlavə edilib: 07.05.2018
II tərtib xətti diferensial tənliklər üçün bəzi sərhəd məsələlərinin qoyulusu və həlli üsulları PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 218 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 06.12.2019
Əlavə edilib: 07.05.2018