Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İnteqrallar

İbtidai funksiya və qeyri-müəyyən inteqral. Qeyri-müəyyən inteqralın əsas xassələri. Əsas inteqral cədvəli
Qeyri-müəyyən iqteqralın tapılması üsulları
Rasional kəsrlər. Sadə rasional kəsrlər və onların inteqrallanması
Müəyyən inteqral. Müəyyən inteqralın əsas xassələri.
Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın hesablanması üsulları

İnteqrallar Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 567 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 587
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2022
Əlavə edilib: 17.07.2018
İnteqrallar PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 279 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 587
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 04.12.2022
Əlavə edilib: 17.07.2018