Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİ

1. İstiqlal bəyannaməsi və Azərbaycan diplomatiyasının ilk addımları 2. Azərbaycan Gürcüstan münasibətləri və Borçalı məsələsi 3. Azərbaycan Ermənistan münasibətləri və Qarabağ məsələsi 4. Azərbaycan İran münasibətləri 5. Azərbaycan nümayəndə heyətinin Paris sülh konfransında iştirakı 6. Azərbaycan Rusiya münasibətləri və Aprel işğalı

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİ Word faylı
Səhifələr: 36 səhifə
Ölçüsü: 58 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 342
Son yüklənmə tarixi: 20.06.2022
Əlavə edilib: 10.02.2020
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 342
Son yüklənmə tarixi: 20.06.2022
Əlavə edilib: 10.02.2020