Menu

Daxil olun Qeydiyyat

SU HÖVZƏLƏRİNİN AEROKOSMİK MONİTORİNQİ

Axırıncı onilliklərdə insan amilinin təbiətə təsiri o qədər güclənmişdir ki, ənənəvi üsullarla təbii mühitə nəzarət müasir tələblərə cavab vermir

SU HÖVZƏLƏRİNİN AEROKOSMİK MONİTORİNQİ Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 428 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 73
Son yüklənmə tarixi: 25.01.2020
Əlavə edilib: 09.07.2018
SU HÖVZƏLƏRİNİN AEROKOSMİK MONİTORİNQİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 141 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 73
Son yüklənmə tarixi: 25.01.2020
Əlavə edilib: 09.07.2018