Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AZƏRBAYCANIN BƏZİ ƏRAZİLƏRİNDƏ TORPAQ BİTKİ OBYEKTLƏRİNİN AEROKOSMİK EKOLOJİ MONİTORİNQİ

Azərbaycanının mürəkkəb fiziki-coğrafi şəraıtə malik olması bu ərazidə torpaq-bitki örtüyünün nəzərə çarpacaq dərəcədə müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur.

AZƏRBAYCANIN BƏZİ ƏRAZİLƏRİNDƏ TORPAQ BİTKİ OBYEKTLƏRİNİN AEROKOSMİK EKOLOJİ MONİTORİNQİ Word faylı
Səhifələr: 23 səhifə
Ölçüsü: 5.16 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018
AZƏRBAYCANIN BƏZİ ƏRAZİLƏRİNDƏ TORPAQ BİTKİ OBYEKTLƏRİNİN AEROKOSMİK EKOLOJİ MONİTORİNQİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 267 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018