Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Riyazi modelləşdirmə üsulları barədə ümumi məlumat

Riyazi modelləşdirmədə sistemli təhlil metodologiyasından geniş istifadə edilir. Bu metodologiya texniki, iqtisadi, bioloji və s. növlü mürəkkəb obyektlərin tədqiqi üçün işlənib, təhlil və sintez üsullarının birgə xassələrindən ibarətdir, blok – sxem prinsipində istifadə edilir. Blok-sxem modelin kəmiyyətcə inkişafının yeni mərhələlərini özündə əks etdirir. Blok – sxemlərdə modelləşdirilən sistemin ayrı-ayrı komponentləri həm öz aralarında, həm də sistem üçün ətraf mühit sayılan məkanda enerji, kütlə və informasiya axınları bir-birinə bağlıdır.

Riyazi modelləşdirmə üsulları barədə ümumi məlumat Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 11.07.2018
Riyazi modelləşdirmə üsulları barədə ümumi məlumat PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 116 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 11.07.2018
  • Göndərən: Y.Etibar
  • Əlavə edilib: 11.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
  • Word: 4 səhifə
  • Word Ölçüsü: 17 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 116 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Aviasiya