Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti

5.1. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti: mahiyyəti, mərhələləri, inkişaf səbəbləri, göstəriciləri və formaları
5.2. Birbaşa xarici investisiyalar kapital ixracının əsas forması kimi: səbəbləri, üstünlükləri, nəzəri əsasları, müasir inkişaf meylləri
5.3. Portfel investisiyaları: səbəbləri və müasir xüsusiyyətləri
5.4. Dünya borc kapitalı bazarı: strukturu və müasir inkişaf meylləri

 

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti Word faylı
Səhifələr: 14 səhifə
Ölçüsü: 112 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 114
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 14.06.2019
Əlavə edilib: 30.05.2018
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində kapitalın beynəlxalq hərəkəti PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 299 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 114
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 14.06.2019
Əlavə edilib: 30.05.2018