Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Müasir dövrdə beynəlxalq turizm xidmətləri, onların mahiyyəti və məzmunu.

Beynəlxalq turizm əməliyyatları və turist xidmətlərinin növləri. Turist xidmətlərinin göstərilməsi üzrə sazişlərin əsas şərtləri. Beynəlxalq turizmin təşkilati formaları və beynəlxalq turist bazarlarının öyrənilməsi. Azərbaycanda beynəlxalq turizmin inkişaf istiqamətləri.

Müasir dövrdə beynəlxalq turizm xidmətləri, onların mahiyyəti və məzmunu. Word faylı
Səhifələr: 31 səhifə
Ölçüsü: 174 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 50
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018
Müasir dövrdə beynəlxalq turizm xidmətləri, onların mahiyyəti və məzmunu. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 190 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 50
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 10.05.2018