Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq yarmarkalar

Keçmiş SSRİ iqtisadi məkanından Azərbaycana miras qalmış "ölü" iqtisadiyyatı dirçəltmək hazırda Azərbaycan dövlətinin ən ümdə məsələlərindəndir. Bu qısa vaxt intervalında həll oluna bilən məsələ olmayıb

Beynəlxalq yarmarkalar Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 51
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 14.05.2018
Beynəlxalq yarmarkalar PDF faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 129 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 51
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 14.05.2018