Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarının

80-ci illərdən etibarən beynəlxalq kommersiya əməliyyatlarının həyata keçirilməsi texnikasında və təşkilində əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir və hazırda da davam etməkdədir. Bu proseslərin mühüm istiqamətlərindən biri partnyorların qarşılıqlı öhdəçilikləri ilə tamamlanan ixrac-idxal əməliyyatlarıdır. İxracatçı idxalatçıdan konkret əmtəə və xidmətlər alır, idxalçı isə - razılaşdırılmış əmtəə və xidmətləri ixracatçıya tədarük edir.

Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarının Word faylı
Səhifələr: 61 səhifə
Ölçüsü: 87 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 52
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018
Beynəlxalq ticarətdə kompensasiya əməliyyatlarının PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 141 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 52
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 01.05.2018