Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Biznes konsepsiyasının işlənib hazırlanması( mühazirə)

Konsepsiyaya daxildir: - biznesin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi; - fəaliyyət strategiyasının işlənməsi və ya məqsədlərə çatmaq üçün konkret yolların tapılması; - qarşıda duran məqsədlərə praktiki nail olmaq vasitələrinin seçilməsi. Konsepsiyanın işlənməsi, biznesin qurulmasında və inkişafında mühüm rol oynayır. Onun biznesə təsiri aşağıdakılarla təyin edilir: 1. Konsepsiyanın işlənməsi prosesi böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki firmanın rəhbərliyinə onun fəaliyyətinin aşağıda olan amilləri hər tərəfli qiymətləndirməyə məcbur edir. 2. Konsepsiyanın dərk edilməsi biznesin geniş panaramasını əldə etməyə kömək edir ki, bu da həm firmanın rəhbərliyinə və həm də heyyətinə baş verənlərə yaxından baxmaq imkanı yaradır. Bunsuz uzunmüddətli rəqabət qabiliyyətini və müvəffəqiyyətlərini təmin etmək ağlasığmazdır. 3. Biznes firma daxilində və onun xaricində komunikasiyalar üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Biznes konsepsiyası müəyyən amillərlə şərtlənir. - tələbənin ödənilməsi dairəsi ilə; - iştirakçıların sayı ilə; - istehsal etdiyi məhsul ilə; - firmanın rəqabət üstünlüyü ilə. Biznes konsepsiyasının işləyib hazılayərkən müəssisənin fəaliyyətinin əsas xəttini istehlakçıların arzularından başlamaq lazımdır.

Biznes konsepsiyasının işlənib hazırlanması( mühazirə) Word faylı
Səhifələr: 8 səhifə
Ölçüsü: 45 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 289
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.08.2021
Əlavə edilib: 23.06.2018
Biznes konsepsiyasının işlənib hazırlanması( mühazirə) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 143 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 289
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 01.08.2021
Əlavə edilib: 23.06.2018
  • Göndərən: Nigar 789a (AZMİU)
  • Əlavə edilib: 23.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 01.08.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 289
  • Word: 8 səhifə
  • Word Ölçüsü: 45 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 143 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Biznes