Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Strateji planlaşdırma, onun məqsədi, mənası və xüsusiyyətləri ( mühazirə)

Strateji plan – firmanın real imkanları əsasında qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün əsas yolların müəyyən edilməsidir. Strateji planın işləyib hazırlanmasına aşağıdakı elementlər daxildir: - strateji planların təşkili üzrə rəhbər tərəfindən göstərişin hazırlanması; - firmanın hər bir daxili bölməsi üçün strateji planın formalaşması üzrə təkliflərin hazırlanması; - alınan təkliflərin ümumiləşdirilməsi; - əsas strateji məqsədin və kommersiya siyasətinin hərtərəfli, müfəssəl əsaslandırılması; - vahid perspektiv planın yaradılması. Strateji planlaşdırma – müəssisənin, firmanın məqsədini, marketinqin bütün elementlərini, maliyyə resurslarının və istehsal imkanlarının vahid kompleks plan halında əks etdirilməsidir. Strateji planlaşdırmanın əsasını 5 strateji konsepsiya: - bazarın seqmentasiyası; - məqsədli bazarın seçilməsi; - bazara çıxış metodlarının seçilməsi; - marketinq metodunun və vasitələrinin seçilməsi; - bazara çıxış müddətinin seçilməsi.

Strateji planlaşdırma, onun məqsədi, mənası və xüsusiyyətləri ( mühazirə) Word faylı
Səhifələr: 18 səhifə
Ölçüsü: 47 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 267
Bu ay yüklənmə sayı: 47
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 23.06.2018
Strateji planlaşdırma, onun məqsədi, mənası və xüsusiyyətləri ( mühazirə) PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 267
Bu ay yüklənmə sayı: 47
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 23.06.2018
  • Göndərən: Nigar 789a (AZMİU)
  • Əlavə edilib: 23.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 267
  • Word: 18 səhifə
  • Word Ölçüsü: 47 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 136 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Biznes