Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sahibkarlıq fəaliyyəti

Sahibkarlıq fəaliyyəti təkrar istehsalın bütün mərhələlərində – istehsal, bölgü, tədavül (müvadilə) və istehlak – yaradıla bilər. Sahibkarlığın müxtəlifliyi – növləri və formaları – həm bununla və həm də bu fəaliyyətin təsnifləşdirilməsi meyarlarının fərqli olmasından irəli gəlir. Həmin meyarlar isə sahibkar fəaliyyətinin təyinatı (istehsal, qeyri-istehsal), mülkiyyətin forması (dövlət, xüsusi, kollektiv, bələdiy- yə və s.) və mülkiyyətçilərin sayı (firmanın ölçüsü, miqyası), sahib- karlığın təşkilati-hüquqi və təşkilati-iqtisadi formalarından ibarətdir. Sahibkarlıq fəaliyyəti təyinatına və ya növünə görə 4 qrupa bölünür – istehsal, kommersiya, maliyyə və məsləhət (konsaltinq). Sahibkarlığın istehsal təyinatlı növü əsasdır; kommersiya, maliy- yə və məsləhət növləri isə onun törəmələridir və ona xidmət edirlər

Sahibkarlıq fəaliyyəti Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 234
Son yüklənmə tarixi: 28.06.2022
Əlavə edilib: 03.07.2018
Sahibkarlıq fəaliyyəti PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 105 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 234
Son yüklənmə tarixi: 28.06.2022
Əlavə edilib: 03.07.2018
  • Göndərən: Kamran Əliyev
  • Əlavə edilib: 03.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 28.06.2022
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 234
  • Word: 4 səhifə
  • Word Ölçüsü: 22 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 105 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Biznes