Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Bazar strukturları

Bazar iqtisadiyyatinda bazarin daxili quruluşu,onun keyfiyyəti,eləcə də elementlərinin düzülüşü özünü bazarin strukturunda biruzə verir.Ümumiyyətlə bazarin strukturu bazar elementlərinin qarşiliqli əlaqəsini ifadə edir.Bazar bu gün mürəkkəb bir struktura malikdir və coxsahəli bir sistem uzrə fəaliyyət göstərir.

Bazar strukturları Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 182
Son yüklənmə tarixi: 27.06.2022
Əlavə edilib: 09.07.2018
Bazar strukturları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 151 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 182
Son yüklənmə tarixi: 27.06.2022
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 27.06.2022
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 182
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 16 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 151 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Biznes