Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin idarəetmədə və müəssisənin istehsal fəaliyyətində şəxsən iştirakının zərurilik dərəcəsi; - sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən vətəndaşın və kommersiya təşkilatının kapital mülkiyyətçisinin kreditorlar qarşısında əmlak məsuliy- yətinin dərəcəsi; - müəssisənin nizamnamə kapitalının qoyulan vəsaitin qaytarılması imkanı və qaydası. Kollektiv sahibkarlığın ən geniş yayılmış formaları təsərrüfat-yol- daşlıq və təsərrüfat-cəmiyyət hesab edilir. Bunlar bir sıra ümumi cəhətlərə malikdirlər

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 20.05.2022
Əlavə edilib: 09.07.2018
Biznesin təşkilati-hüquqi formaları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 147 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 20.05.2022
Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
  • Əlavə edilib: 09.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 20.05.2022
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 205
  • Word: 5 səhifə
  • Word Ölçüsü: 19 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 147 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Biznes