Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları bir sıra əlamətlərə görə fərqlənirlər ki, bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: - kapital sahibinin idarəetmədə və müəssisənin istehsal fəaliyyətində şəxsən iştirakının zərurilik dərəcəsi; - sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən vətəndaşın və kommersiya təşkilatının kapital mülkiyyətçisinin kreditorlar qarşısında əmlak məsuliy- yətinin dərəcəsi; - müəssisənin nizamnamə kapitalının qoyulan vəsaitin qaytarılması imkanı və qaydası. Kollektiv sahibkarlığın ən geniş yayılmış formaları təsərrüfat-yol- daşlıq və təsərrüfat-cəmiyyət hesab edilir. Bunlar bir sıra ümumi cəhətlərə malikdirlər

Biznesin təşkilati-hüquqi formaları Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 57
Son yüklənmə tarixi: 29.12.2019
Əlavə edilib: 09.07.2018
Biznesin təşkilati-hüquqi formaları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 147 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 57
Son yüklənmə tarixi: 29.12.2019
Əlavə edilib: 09.07.2018
 • Göndərən: Harri Potter Menecment 512 ASEU
 • Əlavə edilib: 09.07.2018
 • Son yüklənmə tarixi: 29.12.2019
 • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 57
 • Word: 5 səhifə
 • Word Ölçüsü: 19 KB
 • Word faylı 1.00 AZN
 • PDF: 1 səhifə
 • PDF Ölçüsü: 147 KB
 • Referatın tipi: Referatlar
 • Kateqoriya: Biznes