Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycan İncəsənət Tarixi

XVII ƏSRDƏ DAŞ ÜZƏRİNDƏ NAXIŞLAR.
ƏLİ RZA TƏBRİZİN YARADICILIĞI.
ŞAH TƏHMASİBİN RƏSSAMLIQ YARADICILIĞI.
QIZ QALASI.
MURTUZA MUXTAROVUN SARAY BİNASI.
XOSROV VƏ ŞİRİN MİNİATÜRALARI.
ŞEYX CÜNEYD MƏQBƏRƏSİ.
MİSGƏRLİK XVI ƏSR.
AZƏRBAYCANDA ŞİRSİZ SAXSI MƏMULATLAR.
BƏHRUZ KƏNGƏRLİ YARADICILIĞI.

Azərbaycan İncəsənət Tarixi Word faylı
Səhifələr: 21 səhifə
Ölçüsü: 51 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 11.07.2020
Əlavə edilib: 04.06.2018
Azərbaycan İncəsənət Tarixi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 238 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 11.07.2020
Əlavə edilib: 04.06.2018
  • Göndərən: Camal
  • Əlavə edilib: 04.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 11.07.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 76
  • Word: 21 səhifə
  • Word Ölçüsü: 51 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 238 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Digər