Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Xalis rəqabətli müəsisənin optimumu

Xalis rəqabət şəraitində çoxsaylı istehsalçılar eyni məhsulu istehsal edə bilərlər və bu halda istehsal sahələrinə giriş tam sərbəstir. Əks bazar şərtlərində isə yaxın əvəzləyicisi olmayan mal bir istehsalçı tərəfindən istehsal edilir və bu da həmin sahəyə başqa istehsalçıların girişini əngəlləyir. Xalis rəqabət və xalis inhisar rəqabətin hədləridir. Ancaq real həyatda hər iki vəziyyətə elə də tez-tez rast gəlinmir. Ən maraqlıs odur ki, müəyyən sahədə həm rəqabət, həm də inhisar elementləri mövcuddur. Hər sahə bir çox sahələrdən ibarətdir, bunların məhsulları rəqabət apardığı məhsullardan detalları ilə fərqlənir. Hər firma öz inhisarçı hakimiyyətindən zövq alır: məhsulu başqasının məhsulu ilə eyni deyil. O bir tərəfdən, əvəzləyicilər qrupunda elə bir real fərq olmadığından başqa firmalarla rəqabət mövcuddur. Əslində biz bir-biri ilə rəqabət aparan müəyyən sayda inhisarçının inhisarçırəqabətini əldə etmiş oluruq.

Xalis rəqabətli müəsisənin optimumu Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 27 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 13.06.2018
Xalis rəqabətli müəsisənin optimumu PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 114 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 13.06.2018
  • Göndərən: Gülay
  • Əlavə edilib: 13.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 27 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 114 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Digər