Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Polietilen boruların birləşməsi, saxlanması və nəqli. Boruların quraşdırılması.

Polietilen su borulannın təzyiqə davamlıhq testlərinin keçirilməsinə dair prosedur qaydalar. Polietilen boruların birləşməsi, saxlanması və nəqli. Boruların quraşdırılması. Çirkab suların təmizləyici qurğular kompleksi. Həndəsi nivelirləmə. Tikinti sahələrində istifadə edilən elektron cihazlar. Armatur. Dəmir-beton.

Polietilen boruların birləşməsi, saxlanması və nəqli. Boruların quraşdırılması. Word faylı
Səhifələr: 52 səhifə
Ölçüsü: 26.59 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 41
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 13.02.2020
Əlavə edilib: 02.07.2018
Polietilen boruların birləşməsi, saxlanması və nəqli. Boruların quraşdırılması. PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 777 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 41
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 13.02.2020
Əlavə edilib: 02.07.2018