Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Ölkə əhalisinin Fövqəladə hallarda mühafizəsinin əsas prinsip və üsulları

Fövqəladə hallarda mühafizəni təmin etmək məqsədilə kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Tədbirlərin konkret məzmunu əməyin təhlükəsizliyi, mülki müdafiə üzrə tələblər, yanğın və radiasiya təhlükəsizliyi qaydaları və digər müvafiq normativ sənədlərin göstərişləri ilə müəyyən edilir. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsində Respublikanın bütün dövlət, təsərrüfat, hərbi orqanları və ictimai təşkilatları, eləcə də hər bir vətəndaşı fəal iştirak etməlidir. Bunun üçün respublikanın bütün əhalisi əvvəlcədən, müntəzəm və hərtərəfli surətdə mühafizə tədbirlərinə hazırlaşmalıdır. Bu sahədə göstərilən fəaliyyət məqsədyönlü olmalı, hamı üçün məcburi sayılan prinsiplərə əsaslanmalıdır.

Ölkə əhalisinin Fövqəladə hallarda mühafizəsinin əsas prinsip və üsulları Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 18 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 639
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 11.07.2018
Ölkə əhalisinin Fövqəladə hallarda mühafizəsinin əsas prinsip və üsulları PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 227 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 639
Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
Əlavə edilib: 11.07.2018
  • Göndərən: Əhməd Ələkbər oğlu Quliyev
  • Əlavə edilib: 11.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 30.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 639
  • Word: 2 səhifə
  • Word Ölçüsü: 18 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 227 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Digər