Menu

Daxil olun Qeydiyyat

MƏHSULDAR QÜVVƏLƏRİN İNKİŞAFINDA ƏRAZİNİN ROLU

Ərazi-istehsal komplekslərinin formalaşması və inkişafı.
Ərazi-istehsal komplekslərinin tədqiqi.
Ərazi-istehsal komplekslərinin mahiyyətinin düzgün başa düşülməməsinin səbəbləri.
Ərazi-istehsal komplekslərinin xidmətedici sahələri.
Məhəlli ərazi-istehsal kompleksləri.
Abşeron ərazi-istehsal kompleksləri.
Gəncə ərazi-istehsal kompleksləri.
Mil-Qarabağ ərazi-istehsal kompleksləri.
Muğan-Salyan ərazi-istehsal kompleksləri.

MƏHSULDAR QÜVVƏLƏRİN İNKİŞAFINDA ƏRAZİNİN ROLU Word faylı
Səhifələr: 15 səhifə
Ölçüsü: 42 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 128
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 29.05.2020
Əlavə edilib: 15.05.2018
MƏHSULDAR QÜVVƏLƏRİN İNKİŞAFINDA ƏRAZİNİN ROLU PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 153 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 128
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 29.05.2020
Əlavə edilib: 15.05.2018
  • Göndərən: Ceyhun Qurbanov
  • Əlavə edilib: 15.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 29.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 128
  • Word: 15 səhifə
  • Word Ölçüsü: 42 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 153 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Digər