Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Gigiyena elmi

Gigiyena elmi,məqsədi,vəzifələri və inkişaf tarixi Gigiyena qədim yunan sözü olub,sağlamlıq gətirən deməkdir.Rəvayətə görə Təbabət allahı Eskulapın iki qızı varmış,onlardan biri xəstələri sağaldırmış.Higiyena adlı digəri isə sağlamlıqı qoruyurmuş.Həmin qızı əlində ilan sarınan badə tutmuş kimi təsvir edirlər.Görünür gigiyena elminin adı həmin qızın adı ilə bağlıdır. Gigiyena profilaktik təbabətin elmi əsaslarını təşkil edir.Onun əsas məqsədi ətraf mühitin müxtəlif amillərinin və istehsalat şəraitinin insan orqanizminə,onun iş qabiliyyətinə və ömründün uzadılmasına təsirini öyrənməkdir. Gigiyenanın vəzifələrindən ən başlıcası insanın əmək və həyat şəraitinin sağlamlaşdırılması üçün profilaktik tədbirlər işləyib hazırlamaqdır.

Gigiyena elmi Word faylı
Səhifələr: 11 səhifə
Ölçüsü: 29 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2818
Bu ay yüklənmə sayı: 204
Son yüklənmə tarixi: 16.12.2019
Əlavə edilib: 09.08.2018
Gigiyena elmi PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 194 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 2818
Bu ay yüklənmə sayı: 204
Son yüklənmə tarixi: 16.12.2019
Əlavə edilib: 09.08.2018