Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Vergitutmanın hüquqi prinsipləri.

Vergitutmanın prinsipləri dedikdə vergi sahəsində mövcud olan başlıca ideya və qaydaların məcmusu başa düşülür.
Vergilərin məzmununun çoxşaxəli olmasını, onların kompleks xarakter daşıdığı və birmənalı olmadığını nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki,vergi münasibətlərinin hər bir sahəsinə öz prinsiplər sistemi uyğun gəlir.

Vergitutmanın hüquqi prinsipləri. Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018
Vergitutmanın hüquqi prinsipləri. PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 165 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 02.05.2020
Əlavə edilib: 16.05.2018
  • Göndərən: Aynur Dəmirli
  • Əlavə edilib: 16.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 02.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 60
  • Word: 2 səhifə
  • Word Ölçüsü: 19 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 165 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Digər