Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Aksizin vergitutma obyekti və ödəyiciləri

Aksiz - aksizli malların satış qiymətinə daxil ediloən, aksizli malları istehsal edən və satan vergi ödəyicilərindən tutulan dolayı vergidir. Formal olaraq bu verginin ödəyiciləri, aksizli məhsul istehsal edən və ya satan müəssisələrdir.

Aksizin vergitutma obyekti və ödəyiciləri Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 44 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 31
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.11.2019
Əlavə edilib: 16.05.2018
Aksizin vergitutma obyekti və ödəyiciləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 182 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 31
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 14.11.2019
Əlavə edilib: 16.05.2018