Menu

Daxil olun Qeydiyyat

EKOLOJİ RİSK VƏ ONDAN MÜDAFİƏ

1.Ekoloji risk(ekoloji təhlükə,ekoloji qorxu) haqqında anlayış və onun xarakteristikası. Ekoloji riskin əsas göstəriciləri. 2.Ekoloji risk və ondan müdafiənin əsas istiqamətləri. 3.Ekoloji riskin idarə olunmasının əsas prinsipləri.

EKOLOJİ RİSK VƏ ONDAN MÜDAFİƏ Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 46 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 171
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 14.06.2018
EKOLOJİ RİSK VƏ ONDAN MÜDAFİƏ PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 170 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 171
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 14.06.2018
  • Göndərən: Avril Mamedova
  • Əlavə edilib: 14.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 171
  • Word: 5 səhifə
  • Word Ölçüsü: 46 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 170 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Ekologiya