Menu

Daxil olun Qeydiyyat

AZƏRBAYCANIN TƏBİİ EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ İQTİSADİ CƏHƏTDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq elm və texnikanın sürətli inkişafı bu və ya digər ölkələrdə insanların mövcud yaşayış mühitini dəyişdir- miş, əhalinin təkrar istehsalını sürətləndirmiş, onların maddi nemətlər istehsalı artmışdır.

AZƏRBAYCANIN TƏBİİ EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ İQTİSADİ CƏHƏTDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ Word faylı
Səhifələr: 25 səhifə
Ölçüsü: 58 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 69
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 05.08.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018
AZƏRBAYCANIN TƏBİİ EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏNİN EKOLOJİ İQTİSADİ CƏHƏTDƏN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 213 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 69
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 05.08.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018