Menu

Daxil olun Qeydiyyat

ATMOSFER HAVASINDA ÇİRKLƏNDİRİCİ MADDƏLƏRİN KONSENTRASİYASININ HESABLAMA ÜSULLARI

Göründüyü kimi, bir çox təbii mənşəli qaz qarışıqları, həmçinin də insan fəaliyyətinin nəticəsi olaraq atmosferə atılırlar. Bununla da onların miqdarı qəbul edilmiş sanitar normaları ötə bilir

ATMOSFER HAVASINDA ÇİRKLƏNDİRİCİ MADDƏLƏRİN KONSENTRASİYASININ HESABLAMA ÜSULLARI Word faylı
Səhifələr: 22 səhifə
Ölçüsü: 287 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2019
Əlavə edilib: 19.07.2018
ATMOSFER HAVASINDA ÇİRKLƏNDİRİCİ MADDƏLƏRİN KONSENTRASİYASININ HESABLAMA ÜSULLARI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 136 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Son yüklənmə tarixi: 26.10.2019
Əlavə edilib: 19.07.2018