Menu

Daxil olun Qeydiyyat

YAŞAYIŞ EVLƏRİNİ İSTİLİK VƏ QAYNAR SU İLƏ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN GÜNƏŞ ENERGETİK QURGULARININ OPTİMAL SXEMİNİN SEÇİLMƏSİ VƏ ONLARIN MÜQAYİSƏLO ANALIZI

ALTERNATİV VƏ BƏRPA OLUNAN ENERJİLƏR. GÜNƏŞ ENERJİSİ. GÜNƏŞ PANELLƏRİ. GÜNƏŞ SUQIZDIRICI QURĞUSU. YAŞAYIŞ EVLƏRİNİ İSTİLİK VƏ QAYNAR SU İLƏ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN GÜNƏŞ ENERGETİK QURGULARININ OPTİMAL SXEMİNİN SEÇİLMƏSİ VƏ ONLARIN MÜQAYİSƏLO ANALIZI

YAŞAYIŞ EVLƏRİNİ İSTİLİK VƏ QAYNAR SU  İLƏ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN GÜNƏŞ ENERGETİK QURGULARININ OPTİMAL SXEMİNİN SEÇİLMƏSİ VƏ ONLARIN MÜQAYİSƏLO ANALIZI Word faylı
Səhifələr: 10 səhifə
Ölçüsü: 1.87 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 89
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 13.07.2020
Əlavə edilib: 31.10.2018
YAŞAYIŞ EVLƏRİNİ İSTİLİK VƏ QAYNAR SU  İLƏ TƏMİN ETMƏK ÜÇÜN GÜNƏŞ ENERGETİK QURGULARININ OPTİMAL SXEMİNİN SEÇİLMƏSİ VƏ ONLARIN MÜQAYİSƏLO ANALIZI PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 343 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 89
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 13.07.2020
Əlavə edilib: 31.10.2018

Referatı göndərən