Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Təkrar emalın mənfi cəhətləri

Məqalədə “Təkrar emal”ın insanlara,ətraf mühitə vurduğu mənfi təsirlərdən söhbət açılır.Həmçinin məqalədə “Təkrar emal”dan qurtulmağın yolları və müxtəlif ölkələrin təkrar emala qarşı mübarizə üsulları göstərilib.

Təkrar emalın mənfi cəhətləri Word faylı
Səhifələr: 5 səhifə
Ölçüsü: 26 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 31.08.2019
Təkrar emalın mənfi cəhətləri PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 200 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 58
Son yüklənmə tarixi: 29.06.2020
Əlavə edilib: 31.08.2019