Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Azərbaycanda fəlsəfi fikir

Azərbaycan fəlsəfi fikirin formalaşması bir neçə mərhələdən keçmişdir ki, bunlardan biri də orta əsrlər fəlsəfəsidir. erkən Orta əsrlərdə yanğın, müharibə, siyasi və dini münaqişələr nəticəsində yazılı abidələrin məhvi bəhs olunan dövrlərə aid fəlsəfi fikrin tam zənginliyi ilə təsvir və tədqiqinə imkan vermir. Buna baxmayaraq, əldə olan məlumatlar aşağıdakı qənaətə gəlmək üçün əsas verir: qədim dövr və erkən Orta əsrlərdə Azərbaycanın mədəni irsində fəlsəfi problemlərin qoyuluşu və şərhi metodları, fəlsəfi kateqoriyalardan - mövcudat, başlanğıc, son, maddə, ruh, nəfs, zaman, məkan, həqiqət, ədalət, Xeyir və Şərdən, onların qarşılıqlı əlaqələrindən bəhs edilməsi Azərbaycan fəlsəfəsini Qədim dövr dünya fəlsəfi fikrinin ayrılmaz hissəsi kimi səciyyələndirir.

Azərbaycanda fəlsəfi fikir Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 22 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 24.05.2018
Azərbaycanda fəlsəfi fikir PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 205 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Göndərən: Vüqar_qr 400_uçot-iqtisad
  • Əlavə edilib: 24.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 27.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 53
  • Word: 4 səhifə
  • Word Ölçüsü: 22 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 205 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Fəlsəfə