Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qanun anlayışı

İdrakın inkişafı qanun şəklində idarə edilən hadisələr arasındakı zəruri əlaqələrin üzə çıxarılmasına doğru gedir. Bu zəruri əlaqələr sabit, təkrar olunan xarakter daşıyır və geniş sahəni əhatə edir. «Qanıın» anlayışı «qanunauyğun» anlayışına çox yaxındır. Qanunauyğunluq öz məzmununa görə bir-biri ilə əlaqədə olan qanunların cəmidir

Qanun anlayışı Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 97
Son yüklənmə tarixi: 26.03.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018
Qanun anlayışı PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 112 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 97
Son yüklənmə tarixi: 26.03.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018