Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Zərdüştlük

Azərbaycan ərazisində yaşayan əhali arasında qədim dövrlərdə politeizmin (çoxallahlığın) hökm sürməsi artıq tarixçilər tərəfindən ətraflı şəkildə şərh olunmuşdur. Azərbaycan xalqının dünyagörüşündə qədim dünya xalqlarında olduğu kimi, təbiət qüvvələrinin şişirdilməsi, fetişizm, totemizm, sehrbazlıq və s. uzun müddət hökm sürmüşdür. İndiki cənubi və Şimali Azərbaycan ərazisində hələ qədim dövrlərdən başlayaraq zərdüştilik geniş yayılmışdır. Bu dinin yaranıb yayılmasında Azərbaycanın ilk filosofları hesab etdiyimiz mağlar mühüm rol oynamışlar

Zərdüştlük Word faylı
Səhifələr: 11 səhifə
Ölçüsü: 48 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 159
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 11.04.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018
Zərdüştlük PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 182 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 159
Bu ay yüklənmə sayı: 3
Son yüklənmə tarixi: 11.04.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018