Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Hermenevtika

Hermenevtika(yunanca hermeneuo-aydınlaşdırıram) “Hermenevtika” yunan sözü olub, izah, şərh, təfsir etmək, yozmaq, məna çıxarmaq, aydınlaşdırmaq, anlatmaq, bir dildən başqa dilə tərcümə etmək, bildirmək, xəbər vermək mənalarını verən “hermeneyein” felindən əmələ gəlmişdir. “Hermenevtika” sözünün və təliminin mənşəyini, adətən, yunan mifologiyasında Zevsin oğlu, allahların yerdə elçisi və carçısı Hermes allahla əlaqələndirirlər.

Hermenevtika Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 20 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 372
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2019
Əlavə edilib: 19.07.2018
Hermenevtika PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 231 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 372
Bu ay yüklənmə sayı: 5
Son yüklənmə tarixi: 21.09.2019
Əlavə edilib: 19.07.2018