Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Şəxsiyyət və cəmiyyət

Dünyanın fəlsəfi mənzərəsi çox rəngarəngdir, fəqət bütün bunlar dünya-insan münasibətləri ətrafında qurulur. Bu əsasda fəlsəfi bilikdə şərti olaraq obyektivist və subyektivist adlandırılan iki aparıcı xətt yaranmışdır.
Obyektivist konsepsiyalar materialist və yaxud idealist olmalarından asılı olmayaraq dünyaya üstünlük verir və hesab edir ki, о bütün hallarda obyektivdir, yəni öz mövcudluğunda və keyfiyyətlərində subyektin istəyindən asılı deyil. Həqiqət hamı üçün eynidir.

Şəxsiyyət və cəmiyyət Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 24 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 91
Son yüklənmə tarixi: 30.03.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018
Şəxsiyyət və cəmiyyət PDF faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 137 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 91
Son yüklənmə tarixi: 30.03.2021
Əlavə edilib: 14.05.2018