Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri

Ənənəvi enerji mənbələrinin tədricən tükənməsinin və onlardan istifadə zamanı ətraf mühitə küllü miqdarda vurulan ziyanı nəzərə alaraq, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində ekoloji cəhətdən təmiz alternativ (bərpa olunan) enerji mənbələrindən (günəş və külək enerjisi, kiçik SES – lərdən, termal sular, biokütlə enerjisi) geniş istifadə olunur. Bu sahədə ABŞ, Kanada, Finlandiya, Norveç, Danimarka, İspaniya, Yaponiya və Çin daha qabaqcıl mövqe tuturlar. Statistikaya görə, inkişaf etmiş ölkələrdə bərpa olunan enerji mənbələrinin payına (su elektrik stansiyaları daxil olmaqla) ümumi istehsal olunan enerjinin 13,5 faizi düşür.

Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri Word faylı
Səhifələr: 6 səhifə
Ölçüsü: 21 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 309
Bu ay yüklənmə sayı: 22
Son yüklənmə tarixi: 16.05.2024
Əlavə edilib: 26.06.2018
Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 221 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 309
Bu ay yüklənmə sayı: 22
Son yüklənmə tarixi: 16.05.2024
Əlavə edilib: 26.06.2018
  • Göndərən: Cahangir MAA
  • Əlavə edilib: 26.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 16.05.2024
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 309
  • Word: 6 səhifə
  • Word Ölçüsü: 21 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 221 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Fizika