Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sərbəst mövzular

1. Təbiət qüvvələri.
2. Termodinamik qeyri – tarazlıq sistemlərində köçürmə hadisələri.
3. Bərk cisimlərin istilik tutumu.
4. Maddənin elektrik və maqnit xassələri. Seqnotiklər. Pyezoelektrik effekti Maqnetiklər.
5. Maksvelin elektromaqnit sahə nəzəriyyəsinin əsasları.
6. Lazer şüaları və onların tətbiləri. Holoqrafiya.
7. Vavilov – Çerenkov şüalanması.
8. Qoşa şüasınma. Süni anizotropluq.
9. Şredinger tənliyinin sadə hallara tətbiqi.
10. Nüvə energetikası.

Sərbəst mövzular Word faylı
Səhifələr: 93 səhifə
Ölçüsü: 3.51 MB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1387
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018
Sərbəst mövzular PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 325 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 1387
Son yüklənmə tarixi: 26.05.2020
Əlavə edilib: 25.07.2018