Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Uçuş qalxma və enmə zamanı görünüş məsafəsi

Uçuşların yerinə yetirilməsinə ən çox təsir göstərən meteoroloji elementlərdən biri də meteoroloji görünüş məsafəsidir. Görünüş məsafəsi oriyentirlərə gündüz, işıq oriyentirlərinin isə gecə göründüyü və tanındığı maksimal məsafəyə deyilir. Görünüş şəraitinin atmosferdə bulud, yağıntı, duman əmələgətirən bərk maye qarışıqları ilə sıx əlaqəsi vardır. Uçuşların meteoroloji təminatı zamanı aşağıdakı görünüş məsafələrini bilmk və təyin etmək çox zəruridir:

Uçuş qalxma və enmə zamanı görünüş məsafəsi Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 16 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 84
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 25.10.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018
Uçuş qalxma və enmə zamanı görünüş məsafəsi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 199 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 84
Bu ay yüklənmə sayı: 6
Son yüklənmə tarixi: 25.10.2020
Əlavə edilib: 23.07.2018