Menu

Daxil olun Qeydiyyat

TƏSADÜFÜ KƏMİYYƏT

Hadisə və onun ehtimalı kimi təsadüfü kəmiyyət anlayışı da ehtimal nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarından biridir.Hər bir sınağın nəticəsinə təsadüfü kəmiyyət kimi baxa bilərik.Təsadüfü kəmiyyət, baxılan hadisəni keyfiyyət və kəmiyyətcə xarakterizə edən və təsadüfü amillərin təsiri ilə bu və ya digər şəkildə müxtəlif qiymətlər ala bilən kəmiyyətlərdir

TƏSADÜFÜ KƏMİYYƏT Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 18.10.2020
Əlavə edilib: 09.08.2018
TƏSADÜFÜ KƏMİYYƏT PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 204 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Bu ay yüklənmə sayı: 9
Son yüklənmə tarixi: 18.10.2020
Əlavə edilib: 09.08.2018