Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Sahibkarlıq fəaliyyəti və ekoloji təhlükəsizlik

Sahibkarlıq fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatının fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biridir.Buna uyğun olaraq kapitalizmin tarixi təkamülü boyu sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında olan təlim də tədriclə formalaşmış,keyfiyyətcə zənginləşmiş,sistemli xarakter almış,mürəkkəb məzmun kəsb etmişdir. Bu gün sahibkar dedikdə,iqtisadi,yaradıcı,təşkilati qabiliyyətlərə,mürəkkəb bazar konyukturası şəraitində düzgün qərar qəbul etməyə,ağıllı risk etməyə qadir olub iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən təşəbbüskar insanlar başa düşülür.

Sahibkarlıq fəaliyyəti və ekoloji təhlükəsizlik Word faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 28 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 95
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 11.06.2018
Sahibkarlıq fəaliyyəti və ekoloji təhlükəsizlik PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 152 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 95
Bu ay yüklənmə sayı: 2
Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
Əlavə edilib: 11.06.2018
  • Göndərən: Gulwen
  • Əlavə edilib: 11.06.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 28.05.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 95
  • Word: 3 səhifə
  • Word Ölçüsü: 28 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 152 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Hüquq