Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Mülki prosessual hüquq qabiliyyəti

Mülki prosessual hüquq qabiliyyəti qanunla müəyyən olunmuş və ya qanunla yol verilmiş hər bir fiziki və ya hüquqi şəxsin eyni dərəcədə prosessual hüquqlar ldə etmək və vəzifələr daşımaq qabiliyyətini nəzərdə tutur. Belə qabiliyyətlə qanunverici məhkəmədə hüquq, azadlıq və qanuni maraqları onların mülki prosesdə iştirak etmək imkanı düşünümündə müdafiə hüququna malik olan hər bir şəxsi tanışdır. Qanunvericilik prosessual hüquq qabiliyyətinin məhdudlaşdırlmasına yol vermir.

Mülki prosessual hüquq qabiliyyəti Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 17 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 156
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 18.08.2019
Əlavə edilib: 25.06.2018
Mülki prosessual hüquq qabiliyyəti PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 120 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 156
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 18.08.2019
Əlavə edilib: 25.06.2018