Menu

Daxil olun Qeydiyyat

İbtidai istintaqda intellekt və təfəkkür pozuntularının araşdırılması

İntellekt ( ağıl, dərrakə) – mürəkkəb, ümumiləşdirilmiş anlayışdır. Bu psixikanın hər hansı funksiyası deyil, bütün dərketmə proseslərinin ümumiləşdirilmiş xarakteristikası, qabiliyyətlərin məcmusu və onların tətbiqi üzrə potensial imkanlardır. Başqa sözlə, bu əvvəllər qazanılmış vərdişlər, toplanmış bilik, peşə və həyat təcrübəsinin yeni şəraitə dərk edilməsi, mənimsəniləsi və istifadəsi, ümumiyyətlə yeni şəraitə uyğunlaşmaq qabiliyyətidir. İntellektin strukturu bir sıra tərkib hissələrindən – onun “bünövrəsi” sayılan yaddaş, şəxsin topladığı bilik ehtiyatı (“intellektual baqaj”), onun emosional – iradi xüsusuiyyətləri, hisslərinin dərinliyi və gücü, diqqəti cəmləşdirmək və məqsədyönlü fəaliyyət qabiliyyətlərindən ibarətdir.

İbtidai istintaqda intellekt və təfəkkür pozuntularının araşdırılması Word faylı
Səhifələr: 2 səhifə
Ölçüsü: 15 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 41
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 10.01.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018
İbtidai istintaqda intellekt və təfəkkür pozuntularının araşdırılması PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 199 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 41
Bu ay yüklənmə sayı: 1
Son yüklənmə tarixi: 10.01.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018