Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Qrup halında törənən cinayətlərdə təqsirli şəxslərəd iradi və davranış pozuntularının məhkəmə - psixiatrik qiymətləndirilməsi

İradə - məqsədyönıü hərəkət və əməllərin icrası zamanı insanın daxili və zahiri çətinliklərini aradan qaldırmaq bacarığında özünü biruzə verən davranış və fəaliyyətini şüurlu şəkildə tənzimləməsidir. İradə prosesi öz davranışını qoyulan məqsədə müvafiq olaraq şüurlu surətdə tənzimləməsini nəzərdə tutan insan fəaliyyətinin xüsusi formasıdır. Bu cür özünü tənzimləmə çətin həyat fəaliyyəti şəraitində çox vaxt maksimal aktivliyin göstərilməsini tələb edir. İradəyə tam müstəqil, psixikanın təcrid olunmuş sferası kimi baxmaq olmaz. Belə ki, iradi proses təfəkkür fəaliyyəti və emosional sfera ilə sıx əlaqədardır. Buna vaxtilə İ.M. Seçenov diqqət yetirmişdir.

Qrup halında törənən cinayətlərdə təqsirli şəxslərəd iradi və davranış pozuntularının məhkəmə - psixiatrik qiymətləndirilməsi Word faylı
Səhifələr: 4 səhifə
Ölçüsü: 19 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 56
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 19.09.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018
Qrup halında törənən cinayətlərdə təqsirli şəxslərəd iradi və davranış pozuntularının məhkəmə - psixiatrik qiymətləndirilməsi PDF faylı
Səhifələr: 1 səhifə
Ölçüsü: 198 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 56
Bu ay yüklənmə sayı: 7
Son yüklənmə tarixi: 19.09.2020
Əlavə edilib: 10.07.2018
  • Göndərən: Nazli Axmedova
  • Əlavə edilib: 10.07.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 19.09.2020
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 56
  • Word: 4 səhifə
  • Word Ölçüsü: 19 KB
  • PDF: 1 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 198 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Hüquq