Menu

Daxil olun Qeydiyyat

Lisenziyalarla mübadilə üzrə beynəlxalq möqavilələrin növləri və məzmunu

Dünya ölkələrinin texniki inkişaf səviyyələrindəki fərqlərlə əlaqədar olaraq beynəlxalq texnoloji mübadilə prosesi meydana çıxmışdır. Dünya təsərrüfatları milli iqtisadiyyatların inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq, texniki iqtisadi kateqoriya kimi maşınlı sənayeyə əsaslandığı üçün inkişaf etməkdə olan ölkələrdə texniki biliklər inkişaf etmiş ölkələrdəki istiqamətlərdə inkişaf etmişdir.

Lisenziyalarla mübadilə üzrə beynəlxalq möqavilələrin növləri və məzmunu Word faylı
Səhifələr: 29 səhifə
Ölçüsü: 69 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Son yüklənmə tarixi: 24.04.2021
Əlavə edilib: 01.05.2018
Lisenziyalarla mübadilə üzrə beynəlxalq möqavilələrin növləri və məzmunu PDF faylı
Səhifələr: 3 səhifə
Ölçüsü: 144 KB
Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
Son yüklənmə tarixi: 24.04.2021
Əlavə edilib: 01.05.2018
  • Göndərən: Behruz Memmedov
  • Əlavə edilib: 01.05.2018
  • Son yüklənmə tarixi: 24.04.2021
  • Cəmi yüklənib (PDF, Word): 115
  • Word: 29 səhifə
  • Word Ölçüsü: 69 KB
  • PDF: 3 səhifə
  • PDF Ölçüsü: 144 KB
  • Referatın tipi: Referatlar
  • Kateqoriya: Hüquq